Lespraktijk-ideologie

“De natuur is alleen te overwinnen door eraan te gehoorzamen”

Deze uitspraak van Francis Bacon (1620) is voor mij uitgangspunt en eindpunt van een gezonde stemontwikkeling en optimale zangkunst. Wel wil ik dan toevoegen: ” Onze stem als puur natuur, is alleen op een gezonde manier te ontwikkelen als je aansluit bij haar unieke, basale kwaliteiten.”
In mijn werkwijze ben ik daarom in de eerste plaats gericht op het hervinden van de basale verbinding tussen lichaam en geest, onze oorspronkelijke natuurlijke eenheid. Hierdoor kan de zangstem haar aangeboren mogelijkheden en authentieke zeggingskracht hervinden en ontwikkelen. Deze mondt dan uit in een fijnzinnige doch betrouwbare samenwerking tussen adem en stem, kenmerken van het oorspronkelijke Bel Canto.

Zoals ik het in het gedeelte over mijn lespraktijk verwoord, werk ik naar dit doel toe met behulp van oefeningen die uit mijn rijke ervaring als uitvoerend zangeres en pedagoge zijn voortgekomen, en die ik toespits op ieder uniek individu.

Ik richt mij in het zingen van liederen en aria’s op het behouden van deze fundamentele eenheid in álle vocale beheersing die de muziek van de zanger vraagt. Zo werk ik continu aan een pure ongekunsteldheid in het muziek maken enerzijds en aan een optimale beheersing van de stem anderzijds. Alleen dán is zingen voor mij de meest ultieme vorm van musiceren: de stem als middel, niet als doel op zich.  Want de muzíek is waar het allemaal om gaat en zij is het die ons blijft leiden, laven én leren!

Zingen is zodoende een weg van zelfverwezenlijking die een enorme voldoening geeft en ik ervaar het als een voorrecht om mensen op deze zinvolle en zingevende weg te begeleiden en aan te moedigen!