Gezelle

Guido Gezelle: “Als de Ziele luistert”

“Als de ziele luistert” een poëzie-concert rondom Guido Gezelle

Franciska woonde net als Guido Gezelle in Brugge en deelt met deze priester/leraar de liefde voor het Vlaams en de toewijding aan een pure, eenvoudige expressie van taal, muziek en stem.

Zoals Gezelle ‘moest’ dichten, als een gebed, zo ervaart ook zij haar zingen als een heilig ‘moeten’. In dit uur deelt zij met ons van heel dichtbij haar vak en haar passie al zingend, voordragend en zichzelf aan de vleugel begeleidend.

Het programma bestaat uit een korte introductie op wat wordt voorgedragen en gezongen. De voorgedragen gedichten zijn allen van Guido Gezelle maar de liederen zijn ook gecomponeerd op tekst van Jan Pieter Heye. Tijdgenoot van Gezelle en interessant als calvinistische pendant van Gezelle.

De muziek die u zult horen is ondermeer van Catherina van Rennes (Kleengedichtjes), Oscar van Hemel, Johannes Verhulst en Jan Brandts Buys.

Het geheel duurt een uur of desgewenst uit 2x een half uur. Het heeft de voorkeur dit programma uit te voeren met een vleugel om de luisteraars een goede zichtbaar- en hoorbaarheid te geven.