“KOM TOT BEZINGING”

“KOM TOT BEZINGING” Voorjaar 2023

Een workshop voor mensen die willen zingen omdat ze al ervaren hebben of graag willen ervaren dat er een wonderbaarlijke werking vanuit gaat. 
Geen doel, behalve onze stem de sleutel laten zijn om de deur naar binnen óf naar buiten open te laten gaan.
Geen ideaal, behalve het samenklinken vanuit jouw bereidheid tot klinken.
Geen verwachting, behalve die van speelse vrijheid van zingend Zijn.

Kom tot Bezinging’ op de Zing Zaterdagen 

Zingen met je hele stem heelt…en alleen vanuit deze hele stem is zingen als dubbel bidden, zoals kerkvader Augustinus zei…Alleen zo zingend vertellen niet de woorden, maar vertelt je stem ons wat waar is…

Je stem kan namelijk niet liegen, is altijd eerlijk. Getuigt altijd, of je het nu wil of niet, van jouw waarheid en daar gelden geen normen van mooi of lelijk, zuiver of vals, goed of fout….

Zo mogen zingen is een groot geschenk aan jezelf. De diepe vreugde en vervulling die daaruit voortkomen vinden hun weg onbelemmerd vanuit je hart de hemel in, in dit geval de hoge ruimte van de oude Dorpskerk in Leiderdorp…

Zo kan zingen diep ontroeren, want zingen is zoveel meer dan zingen alleen…  

Praktisch

In 4 workshops ontdekken we al improviserend en spelend dat onze oorspronkelijke stem veel meer is dan alleen klank, veel meer laat horen dan toonhoogtes, veel meer zegt dan alleen woorden. Ontdekken we dat onze stem veel meer kan dan we ooit konden vermoeden. Ontdekken we dat je van je stem kunt houden als van een nabije vriend en deze welkom heet in je huis.

Samen zingend ontdekken we onbekende mogelijkheden van onze stem en zijn we als een levend klanklaboratorium waar onbelemmerd spelen met klank nieuwe muziek doet ontstaan.
De laatste middag sluiten we af met een Stille-zaterdag-ceremonie waarin iedere stem telt als organisch onderdeel van een geheel, wat zal ontstaan vanuit stilte naar klank, vanuit ‘dood naar leven’… 

Voor wie?  
Mensen met liefde voor zingen die  het contact met hun stem willen (her)ontdekken of verdiepen. Mensen die verlangen naar de oorspronkelijke zeggingskracht van hun stem en zich realiseren dat zingen helend kan zijn.
Mensen die vanuit hun liefde voor muziek hun stem willen laten klinken. 
Noten kunnen lezen is geen vereiste. Wel muzikale oren, zing-zin en experimenteer-moed… 

Wat gaan we doen?

-Contact maken met de speelse en lichte kant van zingen via stemimprovisatie en bewustwordingsspelletjes (o.a. vanuit de Lichtenberg-inzichten). Zodoende uitgenodigd worden om ongekende mogelijkheden van je stem te leren kennen.
Contact maken met het zgn. ‘zangerslichaam’ (o.a. vanuit de methode Niek Brouw) want ons gehéle lichaam is instrument en klankkast. Bewustmakend en bevrijdend dat niet jíj zingt, maar je stem…
Contact maken met luisterend zingen en zingend luisteren in interactie met elkaar. Een afstemmen op elkaar waardoor steeds weer unieke composities ontstaan.. 

-De 3e zaterdag zal gewijd zijn aan de kunst om het zingen van jouw eigen-wijze-lied mee te nemen in het zingen van een bestaand lied. Inspirerende melodieën zullen aan bod komen en mocht de behoefte er zijn dan zal er ook aan bestaande meerstemmige composities worden gewerkt. 
-De 4e zaterdag wordt besteed aan het integreren van al het ontdekte in een gedicht, een lied of andere inspiratiebron met betrekking tot Stille Zaterdag.

Als je mee wil doen beantwoord dan bij het opgeven de onderstaande vragen. Dit  helpt de docente bij een op de deelnemers afgestemde voorbereiding. 
– Hoe is het contact met je stem en waar verlang je naar?
– Waarom wil je deze workshop doen: wat hoop je te ervaren en ervan te leren?  

Let op: er kunnen maximaal 10 deelnemers mee doen dus geef je tijdig op bij het CBI. 

Data:                 4, 18 maart, 1 en 8 april
Tijd:                 14 tot 17 uur 
Locatie:  Dorpskerk te Leiderdorp
Kosten:             € 100 in totaal voor 4 zaterdagen  inclusief koffie/thee 
Begeleiding:      Franciska Dukel, zangdocent  

Aanmelding op www.cbileiderdorp.nl 

Franciska Dukel heeft als zangeres, pianiste en coach een rijke ervaring in het werken met mensen die willen zingen of pianospelen. Of het nou gaat om mensen die beginnend zijn op het zangpad of om (semi)professionals, het coachen van de mens die wil zingen is haar lust en haar leven. 
Of het nou omwille van de muziek en het zingen gaat, of omwille van de bewustwording van jezelf dmv je stem, ze is in beide zeer ervaren en gedreven.

Ze is geen stembevrijder omdat ze weet dat de stem al vrij ís als we haar tenminste benaderen vanuit vrijheid!