INDIVIDUELE COACH

“De natuur is alleen te overwinnen door eraan te gehoorzamen”

Deze uitspraak van Francis Bacon (1620) is voor mij uitgangspunt en eindpunt van een gezonde zangstem ontwikkeling. Wel voeg ik toe: ” De natuur van onze stem hoeft niet overwonnen te worden: is juist de basiskwaliteit waaruit de Kunst van het zingen zich ontwikkelt..”
Dit is waar ik in mijn werkwijze steeds weer opnieuw naar zoek en erbij aansluit: het hervinden van de oorspronkelijke verbinding tussen lichaam en geest. Onze oorspronkelijke natuurlijke eenheid. Hierdoor kan de zangstem haar aangeboren mogelijkheden en authentieke zeggingskracht hervinden en ontwikkelen. Deze mondt dan uit in een fijnzinnige doch betrouwbare samenwerking tussen adem en stem, kenmerken van het oorspronkelijke Bel Canto. En zo zingend, zegt de stem meer dan de woorden ooit kunnen uitdrukken!

Ik richt mij in het zingen van liederen en aria’s op het behouden van deze fundamentele eenheid in álle vocale beheersing die de muziek van de zanger vraagt. Zo werk ik aan een pure ongekunsteldheid in het muziekmaken enerzijds en aan een optimale beheersing van de stem anderzijds.  Alleen zó is zingen voor mij de meest ultieme vorm van musiceren: de stem als middel, niet als doel op zich. Dit is mijn missie, want de muzíek is waar het allemaal om gaat en zij is het die ons blijft leiden, laven én leren!

Zingen is zodoende een weg van zelfverwezenlijking die uitdagend is maar een enorme voldoening geeft. Ik ervaar het als een voorrecht om mensen op deze zinvolle en zingevende weg te begeleiden en aan te moedigen!

Methode

Naast de gangbare zangmethodische scholing en de basiscursus EVTS, ben ik logopedisch geschoold in de nasaleermethode van Johannes Pahn en werk ik met de houdingsoefeningen uit de orthomanuele praktijk van de arts Niek Brouw (boek Stem en Lichaam). Hiernaast gebruik ik de waardevolle stemontwikkelingsprincipes van Lichtenberg.

De ontdekkingen van deze drie belangrijke stempioniers combineer ik met mijn eigen inzichten en ervaringen als uitvoerend zangeres. De laatste jaren heb ik door stemimprovisatie en improvisatietoneel nog meer handvaten gekregen om mijn werkwijze af te stemmen op ieder uniek individu.

Ervaring in het lesgeven aan toekomstige professionals heb ik opgedaan als hoofdvakdocente  aan het Conservatorium van Amsterdam van 2001 tot 2006.

Op dit moment geef ik met veel plezier les aan gedreven en gevorderde amateurs, maar ook begeleid ik amateurzangers met stemproblemen en/of andere blokkades die hen belemmeren goed te functioneren in bijvoorbeeld hun koor of ensemble.
De ervaren professionele zanger die door het veeleisende vak met beperkingen en stemproblemen te maken krijgt is bij mij in goede handen omdat ik de problemen herken en ze heb leren oplossen. Maar nog meer: heb leren voorkomen!

Vanuit mijn vak als zangeres én pianiste, geef ik zang-pianoduodagen en thematische workshops. Daarnaast geef ik de pianisten van mijn zangers ook individuele les om hun pianistische vaardigheden te optimaliseren en verfijnen. Mijn muziekwetenschappelijke basis ondersteunt mij daarbij in het muzikaal-stilistisch coachen van deze duo’s.

Ik geef les in mijn studio in het hart van Zutphen en 2 maandelijks in Nijmegen.